[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  

  

ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง ผอ.สพม.42 ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพแก่บุคลากรสพม.42 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2557 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
ขนาดของรูป 95 KB
width 800 : height 488
สพม.42 ร่วมกับองค์การแพธ จัดอบรมโครงการรณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันที่ 30 พ.ย. 2556 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ขนาดของรูป 82 KB
width 600 : height 400
ท่านรองวินัย โพธิ์ศรี กล่าวเปิดการฝึกอบรมการกรอกข้อมูลสารสนเทศการอ่านการเขียนออนไลน์ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์ ในวันที่ 4 กันยายน 2556
ขนาดของรูป 80 KB
width 600 : height 400
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต 13-15 มิ.ย. 2556 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์จัดการความรู้ สพม.42
ขนาดของรูป 428 KB
width 800 : height 533
คณะศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน สพม.14 จังหวัดพังงา 7-10 พฤษภาคม 2556
ขนาดของรูป 49 KB
width 600 : height 480
สพม.42 จัดฝึกอบรมโปรแกรมระบบบัญชีออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
ขนาดของรูป 49 KB
width 600 : height 450
เชิญร่วมเป็นกำลังใจในงานกีฬา สพฐ.เกมส์2555 ภาคเหนือ
ขนาดของรูป 51 KB
width 500 : height 250
รองสัญชัย พวงมาลี เป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนร่วม ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค 5-7 กันยายน 2555
ขนาดของรูป 243 KB
width 600 : height 400
โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารทั้งระบบ หลักสูตรอบรมครูสังคมศึกษา 19-21 ก.ค. 2555 ณ โรงแรมเอเชียนครสวรรค์
ขนาดของรูป 250 KB
width 600 : height 400
อบรมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4 พค.2555 สพม.42 โดยใช้โปรแกรม excel
ขนาดของรูป 798 KB
width 2592 : height 1728

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


สพม.42 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร 056-220-231