[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 / มิ.ย. / 2554
เทคนิคการสอนคำศัพท์วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ
คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญมากในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสามารถช่วยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เข้าใจ ได้อย่างถูกต้องในเนื้อหาได้รวดเร็วมากขึ้น อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 / มิ.ย. / 2554
เทคนิควิธีการใส่เสียงในPowerPoint2007
ในการแทรกเสียงใน PowerPoint2007 จะเกิดปัญหาเสียงเล่นแค่สไลด์แรกเท่านั้น อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 24 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 / มิ.ย. / 2554
วิธีการอ่านตัวอักษร ฮิระงะนะ โดยใช้บัตรภาพเสียงอ่าน
ใช้บัตรภาพอักษรเสียงอ่านในการอ่านอักษรฮิระงะนะ ช่วยในการจำอักษรภาษาญี่ปุ่นได้รวดเร็วขึ้น อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 10 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
21 / มิ.ย. / 2554
เทคนิคการส่งบอลให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
เทคนิคการส่งบอลให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 / มิ.ย. / 2554
สแกนไวรัสออนไลน์
สแกนไวรัสออนไลน์ ง่ายนิดเดียว!!! อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 / มิ.ย. / 2554
เทคนิคการสร้างหนังสือ อิเล็คทรอนิคส์
การสร้าง E-Book อย่างง่าย อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 7 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 / มิ.ย. / 2554
เทคนิคการพับบายศรี
บายศรีเป็นของสูงเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับชาวไทยตั้งแต่โบราณมาจนถึงบัดนี้นับแต่แรกเกิดจนเติบใหญ่เราจะจัดพิธีสังเวย และทำขวัญในวาระต่าง ๆ ซึ่งต้องมีบายศรีเป็นสิ่งสำคัญในพิธีนั้น ๆ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 62 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 / มิ.ย. / 2554
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
การจัดเรียงอิเล็กตรอนลงในแต่ละระดับพลังงาน อ่านต่อ...
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 16 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 / มิ.ย. / 2554
การสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคำนวณการเตรียมความเข้มข้นสาร
เตรียมสารเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการ อ่านต่อ...
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 45 ครั้ง.
ความรู้ทางการบริหาร
21 / มิ.ย. / 2554
ยุทธศาสตร์ BANRAI ก้าวไกลสู่สากล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 / มิ.ย. / 2554
โปรแกรมช่วยงาน presentation
Zoomit อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 / มิ.ย. / 2554
เทคนิคการแยกสาร
การกรอง คือการทำให้ของแข็งและของเหลวแยกออกจากกันโดยใช้วัสดุต่างๆนอกเหนือ จากกระดาษกรองก็ได้ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 / มิ.ย. / 2554
โปรแกรมช่วยสอน รายวิชาฟิสิกส์
Interactive Program อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
21 / มิ.ย. / 2554
ประวัติเศียรบรมครู 9 พระองค์
ประวัติเศียรบรมครู 9 พระองค์ อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 3 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 / มิ.ย. / 2554
เทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้
การแกะสลัก เป็นการนำวัสดุต่าง ๆ มาเปลี่ยนแปลงรูปทรง โดยการใช้เครื่องมือแกะหรือขูดวัสดุ เพื่อนำเอาส่วนของวัสดุที่ไม่ต้องการออกจากชิ้นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดรูปทรงหรือลวดลายสวยงามตามความต้องการบนวัสดุนั้น อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 20 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
21 / มิ.ย. / 2554
เริ่มต้นกับการทำผลงานทางวิชาการสำหรับครูผู้สอน
เริ่มต้นกับการทำผลงานทางวิชาการสำหรับครูผู้สอน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 / มิ.ย. / 2554
รูปแบบการสอนโครงงานการใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
การสอนโครงงานการใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 / มิ.ย. / 2554
ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์
การศึกษาแนวใหม่ได้จำแนกทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ทฤษฎี อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 12 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 / มิ.ย. / 2554
เกร็ดการจำภาษาไทย
เกร็ดการจำภาษาไทย อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
21 / มิ.ย. / 2554
ห้องคอมครูโย
เป็นแผนการสอนที่เขียนขึ้นสำหรับศึกษาหาความรู้ และนำไปใช้สอนครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยครับ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/18 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

สพม.42 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี
ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร 056-220-231